bertvendrik.nl Teksten

Over de auteur >>
Foto www.bertdeturck.nl

‘Sterft gij oude vormen en gedachten’. Naar een andere GGZ

Het gaat niet goed met de GGZ, dat moge bekend zijn. Het aanbod schiet tekort, is verwarrend en duur. Cliënten en professionals haken regelmatig gedemoraliseerd af. Maar er is hoop. Er zijn vrij radicale initiatieven zichtbaar. Op basis van een nieuwe definitie van gezondheid en context-based methodieken worden de contouren zichtbaar van een alternatieve GGZ-praktijk in de wijk.(2018)

Naar artikel

Religieuze troost voor atheïsten, een bespreking van ‘Voorbij Mythe en Ritueel’

Martin van Kalmthout heeft over de vraag of religie als onderwerp thuishoort in psychotherapie een mooi artikel geschreven, ‘Voorbij mythe en ritueel’. Zowel zijn psychotherapieconcept, geïnspireerd op Rogers’ ‘a way of being’ als zijn religieconcept zijn open, niet dwingend, radicaal én voor mij herkenbaar. Zijn visie biedt enige religieuze troost voor atheïsten. (2018)

Naar artikel

Leven en dood tussen ervaring en idee

Na ettelijke artikelen over de GGZ, nu een geluid over een aanverwant gebied, ons existentieel ervaren van leven en dood. Ik hoop dat het inspireert. Twee gedichten met een kleine toelichting. (2018)

Naar artikel
Laad meer artikelen